Sabtu, 16 Juli 2011

SIRAJA TAMBUN

SI RAJA TAMBUN , adalah anak bungsu dari 9 orang anak Raja Silahisabungan, lahir dari isteri ke-3 yang bernama Similingiling Boru Raja Mangarerak.

Raja silahisabungan berjumpa dengan Milingiling Boru Raja Mangarerak, pada saat Raja Silahisabungan berkelana ke SIBISA, disana bertemu dengan Raja Mangarerak yang anak perempuannya sakit, kemudian Raja Mangarerak meminta Raja Silahisabungan untuk menyembuhkan anak perempuannya yang sakit tersebut.

Raja Silahisabungan berhasil menyembuhkan anak perempuan Raja Mangarerak tersebut, dan meminta untuk menikahi anak perempuan Raja Mangarerak tersebut sebagai upah karena jasanya yang telah menyembuhkannya.

Dengan berat hati Raja Mangarerak mengabulkan permintaan Raja Silahisabungan , karena sebelumnya anak perempuannya telah bertunangan dengan orang lain yang sedang berkelana keluar daerah Sibisa. dan telah berjanji untuk menikahkan anak perempuannya dengan tunangannya tersebut bila pulang kembali ke Sibisa.

selanjutnya Raja Silahisabungan menikahi Boru Raja mangarerak tersebut. yang diketahui bernama SIMILINGILING BORU RAJA MANGARERAK.kemudian lahirlah anak laki-laki yang diberi nama SIRAJA TAMBUN.

Tidak lama setelah kelahiran SiRaja Tambun, diketahui kabar bahwa tunangan dari Milingiling Boru Raja mangarerak telah kembali pulang ke Sibisa. mengetahui kepulangan tunangan isterinya, Raja Silahisabungan memilih untuk membawa SiRaja Tambun untuk dibawanya ketempat isteri pertamanya di Lumban Silalahi, Pangururan. Maka berangkatlah Raja Silahisabungan ke Lumban Silalahi, Pangururan bersama SiRaja Tambun yang masih Bayi.


setelah sampai di Lumban Silalahi, Pangururan, selanjutnya SiRaja Tambun disusui dan diasuh oleh isteri pertama Raja Silahisabungan, yaitu Pinta Haomasan Boru Raja Ambaton, Ibu kandung Silalahi ( Silahiraja )
setelah SiRaja Tambun beranjak Remaja, Raja Silahisabungan mengajak SiRaja Tambun untuk berkunjung ke Huta Lahi, Silalahi Nabolak untuk menjumpai isteri ke-2nya Pinggan Matio Boru Padang batang Hari dan menjumpai anaknya yang lain, abang dari Raja Tambun yang 7 orang lainnya,

selama berada di Huta Lahi, Silalahi Nabolak, terjadi suatu hal selisih salah paham diantara mereka, anak-anak Raja Silahisabungan dari isteri ke2 dan ke-3, SiRaja Tambun dan 7 orang abangnya tersebut. disini SiRaja Tambun akhirnya mengetahui siapa ibu kandungnya sesungguhnya.

Raja Silahisabungan dan Pinggan Matio Boru Padang Batang Hari selanjutnya menasehati anaknya yang 8 orang tersebut,  nasehat tersebut dikenal sebagai PODA SAGU-SAGU MARLANGAN  ( PSSM ).

adapun isi dari PSSM itu adalah sebagai berikut :

1.INGKON MASIHAHOLONGAN HAMU SAMA HAMU DOHOT RODI POMPARAN MUNA BE.( HENDAKLAH KAMU SALING MENGASIHI SATU SAMA LAIN HINGGA KEPADA SELURUHKETURUNANMU).

2.NASO TUPA DOHONON MUNA NASO SAAMA -SAINA HAMU NAPITU DOHOT SI TAMBUNRAJA. JALA INGKON SISADA BORU DO HAMU.(JANGANLAH MENYEBUT BAHWA KALIAN BERTUJUH TIDAK MEMPUNYAI SATU IBU DENGAN ADIKMU TAMBUN RAJA.DAN HARUS SISADA BORU.

3.HAMU NAPITU DOHOT ANGKA PINOMPARMU,INGKON HUMOLONG ROHAMU DI BORU NIANGGIMUNA SI TAMBUN RAJA RODI POMPARANNA.JALA HOPE TAMBUN RAJA DOHOT SANDOKPOMPARANMU INGKON HUMOLONG ROHAM DI BORU NI ANGKA HAHAM RODI POMPARANNA.(KALIAN BERTUJUH BESERTA KETURUNANMU,HARUS LEBIH SAYANG KEPADA PUTRI ADIKMU TAMBUN RAJA DAN KETURUNANNYA.DAN KAMU PUN TAMBUN RAJA DAN BESERTA SELURUHKETURUNANMU HARUS LEBIH SAYANG KEPADA PUTRI ABANGMU BESERTA KETURUNANNYA.

4.NASO JADI OLION NI NAPITU POMPARANNI ANGGIMMU SI TAMBUN RAJA ON.JALA NASOJADI OLION NI POMPARAN NI TAMBUN RAJA POMPARAN NI SUDE HAHAM NAPITU ON.(KALIAN BERTUJUH DAN SELURUH KETURUNANMU TIDAK BOLEH MENIKAH DENGAN SELURUHKETURUNAN ADIKMU TAMBUN RAJA,DEMIKIAN JUGA KAMU TAMBUN RAJA BESERTASELURUH KETURUNANMU TIDAK BOLEH MENIKAH DENGAN SELURUH KETURUNAN ABANGMUYANG TUJUH INI.)

5.NASO TUPA PUNGKAONMU BADA MANANG SALISI.IA ADONG PARBADAAN DIHAMU NAPITUSAHAT RODI POMPARAN MUNA,SANDOK INGKON ANGGIMUNA MA MANANG POMPARANNASIBAHEN DAME DIHAMU,MAMBAHEN UHUM NA TINGKOS JALA NASO BOIMARDINGKAN.INGKON OLOAN JALA TUNG SO JADI JUAON MUNA.LAOS SONGONI HO TAMBUNRAJA,IA ADONG PARBADAAN DI POMPARAN MUNA,SANDOK INGKON SIAN POMPARAN NIHAHAM NAPITU ON MA SIBAHEN DAME JALA SIDABU UHUM NATINGKOS,NASO TUPAMARDINGKAN,JALA NASO JADI JUAON MUNA.JALA MOLO ADONG PARBADAAN DIHAMU NASOTUPA DOHOT HALAK NAASING LAHO PASAEHON,

(TIDAK BOLEH MEMULAI PERTENGKARAN DAN PERSELISIHAN.BILA ADA PERSELISIHANDIANTARA KALIAN BERTUJUH DAN SELURUH KETURUNANMU,YANG MENJADI JURU DAMAIADALAH DARI TAMBUN RAJA DAN DARI KETURUNANNYA.MEMBUAT SUATU HUKUM YANGADIL DAN TIDAK MEMIHAK DAN HARUS KALIAN PATUHI.DEMIKIAN JUGA KAMU TAMBUNRAJA ,BILA ADA PERSELISIHAN DIANTARA KETURUNANMU ,DAN SEBAGAI JURU DAMAIHARUSLAH DARI KETUJUH ABANGMU INI ATAU DARI KETURUNANNYA YANG MEMBERIKANHUKUM YANG ADIL DAN TIDAK MEMIHAK DAN HARUS KAMU PATUHI.DAN BILA ADAPERSELISIHAN DIANTARA KALIAN DAN KETURUNAN MU,TIDAK BOLEH MARGA LAIN IKUTCAMPUR UNTUK MENYELESAIKANNYA.)


Poda ini dilaksanakan diucapkan di Silalahi Nabolak, disana terdapat dua buah batu. satunya berdiri tegak dan satunya tergeletak ditanah. 

Barang siapa yang mematuhi PODA PSSM ini, maka keturunannya akan berdiri kokoh, tetapi barang siapa yang mengingkari, maka dia akan seperti batu yang rebah ke tanah. Batu ini disebut Batu Jongjong dan batu nagadap,

Poda PSSM  ini juga terus diingat dan dilaksanakan sampai saat ini antara SiRaja Tambun dengan ke- 7 orang abangnya dari isteri ke-2 Raja Silahisabungan,  Pinggan Matio Boru Padang Batang Hari tersebut.foto diatas adalah gambar Batu nagadap dan batu jong-jong. Selanjutnya , Raja Silahisabungan mengajak pulang SiRaja Tambun ke Lumban Silalahi ( Silalahi Nagodang ), Pangururan.Sejak saat itu SiRaja Tambun mengetahui, bahwa Pinta Haomasan Boru Raja ambaton yang selama ini  menyusui, mengasuh , merawat dan membesarkannya , bukan ibu kandungnya.

Karena mengetahui bahwa Pinta Haomasan Boru Raja Ambaton bukan ibu kandungnya, maka SiRaja Tambun meminta dan memaksa  kepada Raja Silahisabungan  untuk menemui ibu kandungnya Milingiling Boru Raja Mangarerak di Sibisa.

karena tidak mampu lagi untuk membendung keinginan SiRaja Tambun untuk menemui ibu kandungnya, maka Raja Silahisabungan dan Pinta Haomasan Boru Raja ambaton akhirnya mengizinkannya dengan berat hati dan bersedih karena tidak akan bertemu lagi dengan Si Raja Tambun.
sebelum keberangkatan Si Raja Tambun ke Sibisa untuk menjumpai ibu kandungnya, Raja Silahisabungan dan Pinta Haomasan Raja Ambaton mengadakan doa berkat untuk Silalahi ( Silahiraja ) dan SiRaja tambun , juga untuk doa keberangkatan  Si Raja Tambun ke Sibisa.  

Doa Berkat ini dikenal dengan nama PADAN DENGKE NANILAEAN ( P D N ). adapun isi dari PDN ini adalah :


Padan Dengke Nanilaean.

Padan Dengke Nanilaean Antara Silahiraja dohot SiRaja Tambun na Pinatupa ni Opputa Raja Silahisabungan/Sipintahaomasan boru Raja Bolon.

Dungi didik Silahisabungan ma tu omputa boru Sipintahaomasan boru raja bolon asa boanonna ma nian Raja Tambun tu huta ni Tulangna/Inang na di Sibisa.

Jadi tangis ma opputa boru diandukkon ma:

Inang pangintubu au nikku paduahalihon,so manghunti pagar.

Mainundun au ningku padua halihon,so maraek papan.

Hape maraek do tarus hu.

Di paro mula jadi nabolon asa unang mahiang tolonan ni si Raja Tambun.

Ooee tadingkononmu ma au hasian na hupatarus-tarusi i,nahusihol-sihol i hasian ni inana.

Jadi rap tangis ma si Raja tambun dohot opputa boru.

Jadi didok opputa boru ma tu Silahisabungan:

Naso tupa meret si Raja Tambun sian Lumban Silalahi ia so jolo dibahen parpadanan ni Silahiraja dohot Raja Tambun.

Jadi didok opputa boru ma asa dibuat Silahisabungan sada ihan Batak(dengke ni laean),ditompa opputa boru ma sagu-sagu,dibuat ma rudang,dipatupa nasida ma I tu jolo ni Silahiraja dohot Raja Tambun.Dungi ditonggohon Opputa boru nabolon ma:

On ma ompung Debata mulajadi nabolon Denge nilaean ,sai lae ma roham mangalehon parhorason panggabean tu anakkon,onma namanggagat-gagat di limut,namangaliat-liat di batu,sai dapotan panggagatan ma anakhon,sai dapotan dilaton,sagu-sagu sitampion nagodang asa manompi mas manompi pangomoan,rudang na jagar di jagar barita horas,dijagar barita gabe dianakhon.

Lanjang purun-purun ,jonggi hais,asa hais naso mallabu hais nipi na sambor.

Jonggi manaek,naek-naek sorga ma anakhon,marganda-ganda padi,siganda sigandua sipusuk ni podom-podom,nasada gabe dua anakhon natolu gabe onom.

Manarsar ma on songon mange-mange mangararat songot singator.

Padan ma on na hutonahon tu anakhon:

Asa si sada lulu anak sisada lulu boru ma anakhon na so jadi masipaetek-etekan.

Tampuk ni ate-ate do hamu amang urat ni pusu-pusu.

Asa hope amang si Raja tambun:

Ingkon aek ni ate-ate ma Silahiraja di ho sipadoit-doiton,bunga ni sira pagugut-guguton.

Hope amang Silahiraja:

Molo holong roham di anak ni simalolongmu ,songon I ma holong ni roham di anggim si Raja tambun on.

Ima tona nami si ingotonmuna sahat rodi akka pinomparmuna be.

Asa nuaeng pe amang,bahen ma pasu-pasu tu anakta on,asa borhat hamu dohot anakta Si Raja Tambun ninna opputa boru tu Silahisabungan.

Dungi didok Silahisabungan ma:

Ai nungnga didok ho sude pasu-pasu nadenggan I,sai sahat ma ma I tutu dijangkon tondi ni anakta on.

Asa nuaeng pe amang si Raja Tambun:

Sai torop mabue ma pinomparmu,gabe ma ho jala mamora tumpahon ni ompunta mulajadi nabolon.

Masuak dangka ma ho rahut-rahutan,tarida utar ho tambus-tambusan,sai ingot ma ho di tano na dompak haham Silahiraja.

Hope amang Silahiraja:

Pasu-pasu on hu do ho asa gabe ma ho jala mamora,sai dilehon mulajadi nabolon ma tu ho biti-biti boto-boto,sai unang ho olo lolos dihata,lupa di tona.Sogot-sogot ni andigan,sai jaloonmu dope pasu-pasu sian ate-ate ku,sai ingot ma ho di tona na dompak anggim si Raja Tambun.


Kemudian,  SiRaja Tambun berangkatlah  Sibisa, diantar oleh Raja Silahisabungan sampai Sibisa . kemudian  bertemu dengan ibunya Milingiling Boru Raja mangarerak dan tulangnya Raja toga Manurung.

Selanjutnya  SiRaja Tambun menikah dengan boru tulangnya Pinta Haomasan Boru Manurung, dan memiliki 3 orang anak , yaitu :

1. Tambun Saribu
2. Tambun Mulia
3. Tambun Marbun

Tulisan dibawah adalah  kutipan dari pernyataan  seorang uda Tambunan :

" SIRAJA TAMBUN mangalap br MANURUNG anakna: 1 TAMBUN SARIBU. 2 TAMBUN MULIA, 3 TAMBUN MARBUN.

anak ni TAMBUN SARIBU: 1 dolok saribu,2 sinurat,3 nadapdap. anak ni TAMBUN MULIA:1 tambun uluan,2 tambun holing,3 tambun haro( marhuda di daerah karo).

anak ni tambun HOLING:1 Tuan pagaraji,2 datu tambun toba,3 tambunan ujung sunge.

anak ni DATU TAMBUN TOBA:1 tambunan baruara,2 tambunan lbn pea,3 tambunan lbn gaol.

ON MA POMPARAN NI SIRAJA TAMBUN.NABIASA MAMBAEN MARGA TAMBUNAN IMA POMPARAN NI TAMBUN HOLING."asal mula Marga Tambun  menjadi marga marga Tambunan  adalah sebagai berikut :

" Tambunan i gelar ni Op Tambun Holing doi,,,naujui Ala termasuk terkenal Paredang do Op Tambun Holing di Balige Jala molo disukkun jolma na asing Oppui "Ise do Baoai" ??,,roma Jolma Par Balige Mandok "Si Tambun" an" doi,,laos gabe targoar ma Oppu i" Si Tambunan" di Balige sahat Tu Sadarion"

 
Pada perjalanannya, Keturunan SiRaja Tambun, selain memakai marga Tambun juga memakai marga Tambunan, selain marga turunannya yaitu : Dolok Saribu, Sinurat, Nadapdap. juga marga Daulay.

Untuk selengkapnya Tarombo SiRaja Tambun dapat dilihat pada gambar dibawah ini :


Tarombo diatas adalah tarombo Punguan Lumbanpea yang direlease tahun 1978.


Tarombo diatas diupload dari Punguan Tambunan Lumbanpea se Jabodetabek yg direlease tahun 2008.SiRaja Tambun  selanjutnya menjadi Raja Boru di Sibisa dengan gelar Raja Tano. SiRaja Tambun dimakamkan di Sibisa bersama dengan makam ibu kandungnya Si Milingiling Boru Raja Mangarerak.gambar diatas dan dibawah adalah Makam SiRaja Tambun, dimana Similingiling Boru Raja mangarerak juga dimakamkan.gambar dibawah adalah makam Raja Toga Manurung, Tulang/ Mertua dari SiRaja Tambun, Raja toga manurung juga adalah ito kandung dari SiMilingiling Boru Raja Mangarerak.


Gambar dibawah adalah Tugu SiRaja Tambun di Balige.


--

GOD BLESS POMPARAN SIRAJA TAMBUN.14 komentar:

 1. UNTUK MEMPERJELAS CERITA DIATAS, MOLO BOI NIAN DIPATORANG MA BOHA DO PARSAHAT NI RAJA SILAHI SABUNGAN TU LUAT PANGURURAN. MAULIATE MOLO ADONG NABOI PATORANGKON.. BOTIMA. HORAS..GBU

  BalasHapus
 2. jdi tugu nisi raja tambun na di balige i, nungga di pestahon i??

  BalasHapus
 3. mauliate godang na sai godang godangna ma bah lae...

  gabe sae tugas tugas hu

  BalasHapus
 4. didia do takkas na makam ni boru similing iling i? alana lao hami tu sibisa dang juppang, holan mual ni Raja Tambun i do juppang

  BalasHapus
 5. Anonim: mlo lao hamuna tu sibisa sukkun hamuna ma akka manurung na di sibisa, tor hatop do paboaonna makam ni namborui

  BalasHapus
 6. Mantap..mantap, mantap, horas.. Hahadoli Silalahi Raja, anggidoli Raja Tambun...

  BalasHapus
 7. Horas
  Adong hu jaha marga Daulay
  Sian dia do parmasukna

  BalasHapus
 8. aduh sesat kali lah tarombo ini.
  Silalahi Raja pahompu , cicit cucut Op parsadaaan jgn pamalo malohon mau jadi siangkangan . aduh aduh ...

  BalasHapus
 9. Horas......
  Adong sdohonokku saotik tu hita saluhutna, tarlumobi ma tu haha anggi tambun dohot tambunan.
  Hita akka popparan ni oppu i Raja Tambun, porlu do botoon ta ise napatarus Raja Tambun dohot na mambahen goarna RAJA TAMBUN ( bukan Tambun Raja)
  Unang nian lilu hita.
  Molo dang adong boru ni rajai(naiambaton) ima boru Pinta Haumasan
  , dang adong hita saluhut pomparan ni oppu i Raja Tambun.
  B O A S A ???
  Ai mate do Raja Tambun aut dang dipatarus boru pinta haumasan...

  BalasHapus
 10. Ok, ngasae be... Hita tarik sian Poda sagu2 marlangan majo.
  Ikkon sisada boru hamu popparanni si raja tambun dohot na pitu.
  Molo adong do silalahi raja basa dang dohot na 8 inna? Kmudian basa holan si raja tambun batuduonni oppungi tu napitu di silalahi nabolak, basa dang ipaboa adong dope 1 nai hamu i pangururan basa dang inna?
  Molo silalahi raja mangakkui 7 anggina pa 8 tambun.
  Basa na 7 dang mangakkui silalahi raja?
  Dang mungkin tusilalahi raja didok oppungi adongdo anggim isilalahi nabolak, hape tu na 7 di silalahi nabolak dang hea didok adong hahangmu di pangururan.
  Kesimpulanna:

  Molo jelasdo silalahi Raja,basa dang pasadaonni oppungi naujui sude popparanna manang anakna.

  Jadi jelas raja silahisabungan yg dikatakan silalahi raja jelas berbeda jauh dgn raja silahisabungan namarhuta di silalahi nabolak, huta nadipukkani oppungi.

  1 mangakku 7 dohot 7 mangakkuhon 1 idia do najelas??

  Molo adong sukkun sukkun ni hamu silalahi raja diseluk diape tentang silahi sabungan boi.

  Siraja oloanpe namamboto holan di silalahi nabolak do.
  Halak pakpak pe molo disukkun holan disilalahi nabolak do.
  Tu manurung pe molo disukkun adong 2 versi.
  Jd tulogika ma tabaen.. Dibantu dohot bukti2 sejarah.
  Mauliate..
  PSSM 1281

  BalasHapus
 11. Ok, ngasae be... Hita tarik sian Poda sagu2 marlangan majo.
  Ikkon sisada boru hamu popparanni si raja tambun dohot na pitu.
  Molo adong do silalahi raja basa dang dohot na 8 inna? Kmudian basa holan si raja tambun batuduonni oppungi tu napitu di silalahi nabolak, basa dang ipaboa adong dope 1 nai hamu i pangururan basa dang inna?
  Molo silalahi raja mangakkui 7 anggina pa 8 tambun.
  Basa na 7 dang mangakkui silalahi raja?
  Dang mungkin tusilalahi raja didok oppungi adongdo anggim isilalahi nabolak, hape tu na 7 di silalahi nabolak dang hea didok adong hahangmu di pangururan.
  Kesimpulanna:

  Molo jelasdo silalahi Raja,basa dang pasadaonni oppungi naujui sude popparanna manang anakna.

  Jadi jelas raja silahisabungan yg dikatakan silalahi raja jelas berbeda jauh dgn raja silahisabungan namarhuta di silalahi nabolak, huta nadipukkani oppungi.

  1 mangakku 7 dohot 7 mangakkuhon 1 idia do najelas??

  Molo adong sukkun sukkun ni hamu silalahi raja diseluk diape tentang silahi sabungan boi.

  Siraja oloanpe namamboto holan di silalahi nabolak do.
  Halak pakpak pe molo disukkun holan disilalahi nabolak do.
  Tu manurung pe molo disukkun adong 2 versi.
  Jd tulogika ma tabaen.. Dibantu dohot bukti2 sejarah.
  Mauliate..
  PSSM 1281

  BalasHapus
 12. Ok, ngasae be... Hita tarik sian Poda sagu2 marlangan majo.
  Ikkon sisada boru hamu popparanni si raja tambun dohot na pitu.
  Molo adong do silalahi raja basa dang dohot na 8 inna? Kmudian basa holan si raja tambun batuduonni oppungi tu napitu di silalahi nabolak, basa dang ipaboa adong dope 1 nai hamu i pangururan basa dang inna?
  Molo silalahi raja mangakkui 7 anggina pa 8 tambun.
  Basa na 7 dang mangakkui silalahi raja?
  Dang mungkin tusilalahi raja didok oppungi adongdo anggim isilalahi nabolak, hape tu na 7 di silalahi nabolak dang hea didok adong hahangmu di pangururan.
  Kesimpulanna:

  Molo jelasdo silalahi Raja,basa dang pasadaonni oppungi naujui sude popparanna manang anakna.

  Jadi jelas raja silahisabungan yg dikatakan silalahi raja jelas berbeda jauh dgn raja silahisabungan namarhuta di silalahi nabolak, huta nadipukkani oppungi.

  1 mangakku 7 dohot 7 mangakkuhon 1 idia do najelas??

  Molo adong sukkun sukkun ni hamu silalahi raja diseluk diape tentang silahi sabungan boi.

  Siraja oloanpe namamboto holan di silalahi nabolak do.
  Halak pakpak pe molo disukkun holan disilalahi nabolak do.
  Tu manurung pe molo disukkun adong 2 versi.
  Jd tulogika ma tabaen.. Dibantu dohot bukti2 sejarah.
  Mauliate..
  PSSM 1281

  BalasHapus